Giới thiệu về trung tâm thử nghiệm lâm sàng CRC-PIHC

Hình thành và phát triển
  • Trung tâm Thử nghiệm lâm sàng Viện Pasteur TPHCM thành lập theo Quyết định số 320/QĐ-BYT ngày 03 tháng 02 năm 2017 trên cơ sở Đơn vị Thử nghiệm lâm sàng, khoa Kiểm soát phòng ngừa dịch bệnh thuộc Viện Pasteur TPHCM. 
Chức năng và nhiệm vụ
  • Chức năng: Trung tâm Thử nghiệm lâm sàng có chức năng tổ chức, triển khai các hoạt động nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vắc xin theo qui định của pháp luật.
Nhiệm vụ:
  • Triển khai tất cả các giai đoạn thử nghiệm lâm sàng (TNLS) vắc xin
  • Giám sát, đảm bảo chất lượng các hoạt động TNLS
  • Đầu mối quản lý các TNLS của Viện
  • Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế
  • Triển khai các quy chế hoạt động của Trung tâm theo quy định của pháp luật

Xem chi tiết
HOẠT ĐỘNG

Nghiên cứu

Thử nghiệm lâm sàng vắc xin tất cả các giai đoạn và các nghiên cứu hỗ trợ hoạt động thử nghiệm... Xem tiếp

Đào tạo

Trong các lĩnh vực vắc xin, GCP Xem tiếp

Đào tạo

Trong các lĩnh vực vắc xin, GCP Xem tiếp

Tư vấn

Hồ sơ nghiên cứu, thủ tục nhập vắc xin, lịch tiêm ngừa, AEs sau tiêm ngừa… Xem tiếp
ĐỐI TÁC - LIÊN KẾT