Quy trình và biểu mẫu

Thẩm định nghiên cứu theo quy trình đầy đủ Xem xét thẩm định rút gọn Kiểm tra, giám sát của Hội đồng đạo đức Quản lý các xung đột lợi ích, bảo mật trong Hội đồng

Thành viên

Bao gồm các thành viên có kinh nghiệm trong các lĩnh vực khác nhau như dịch tể, vi sinh y học, kiểm định vắc xin, phương pháp nghiên cứu, thống kê y sinh học, lâm sàng.

Giới thiệu chung

Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu Y sinh học của Viện được thành lập lần đầu theo quyết định số 115/QĐ-PAS, ban hành ngày 11/03/2013 của Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM