Độ an toàn của Menactra -vắc-xin polysaccharide não mô cầu (nhóm A, C, Y và W-135) cộng hợp giải độc tố bạch hầu trên các đối tượng khỏe mạnh từ 9 tháng tuổi đến 55 tuổi tại Việt Nam.
  • Đối tượng nghiên cứu: 224 đối tượng từ 9 tháng tuổi đến 55 tuổi
  • Giai đoạn nghiên cứu: III
  • Địa điểm nghiên cứu: Tp. Vĩnh Long/Vĩnh Long
  • Thời gian nghiên cứu: 2016-2017
  • Nghiên cứu viên chính: BS. Phan Công Hùng
  • Nhà tài trợ: Sanofi Pasteur
  • Tổ chức giám sát: Quintiles
  • Tiến độ nghiên cứu: Kết thúc
Nhân viên trung tâm CRC