QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban đánh giá đạo đức Bộ Y tế trong nghiên cứu Y sinh học, nhiệm kỳ 2018-2023
  • Ký hiệu văn bản: 1122/QĐ-BYT
  • Ngày ban hành: 02/02/2018
  • Cơ quan ban hành: Bộ Y tế
  • Tình trạng văn bản: Còn hiệu lực
  • Tệp đính kèm : 1122_2018
Nhân viên trung tâm CRC