Đánh giá độ an toàn của vắc xin cúm GC-GLu với phác đồ tiêm bắp 1 liều duy nhất (0,5ml) trên người việt nam tình nguyện khỏe mạnh, từ 3 tuổi trở lên.
  • Đối tượng nghiên cứu: 120 đối tượng từ 3 tuổi
  • Giai đoạn nghiên cứu: Bắc cầu
  • Địa điểm nghiên cứu: Bến Lức/Long An
  • Thời gian nghiên cứu: 2015 - 2016
  • Nghiên cứu viên chính: TS.BS. Nguyễn Vũ Thượng
  • Nhà tài trợ: ICCVB
  • Tổ chức giám sát: ICCVB
  • Tiến độ nghiên cứu: Kết thúc
  • Bài báo khoa học: Tình hình tuyển mộ đối tượng trong các nghiên cứu TNLS vắc xin của Viện Pasteur Tp.HCM năm 2015. Báo cáo khoa học Y tế Dự phòng chuyên đề phòng chống dịch, bệnh. 162 – 168, 2016
Nhân viên trung tâm CRC