QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành "Hướng dẫn theo dõi, chăm sóc và xử trí phản ứng nặng sau tiêm chủng"
  • Ký hiệu văn bản: 2535/QĐ-BYT
  • Ngày ban hành: 10/07/2014
  • Cơ quan ban hành: Bộ Y tế
  • Tình trạng văn bản: Còn hiệu lực
Nhân viên trung tâm CRC