Hiệu quả và an toàn của vắc xin mới ngừa sốt xuất huyết bốn tuýp trên trẻ em khỏe mạnh từ 2 đến 14 tuổi ở châu Á thực hiện tại Mỹ Tho và Long Xuyên (CYD14).
 • Đối tượng nghiên cứu: 2,340 trẻ từ 2 – 14 tuổi
 • Giai đoạn nghiên cứu: III
 • Địa điểm nghiên cứu: Mỹ Tho/Tiền Giang ; Long Xuyên/An Giang
 • Thời gian nghiên cứu: 2011-2018
 • Nghiên cứu viên chính: PGS.TS. BS. Trần Ngọc Hữu
 • Nhà tài trợ: Sanofi Pasteur
 • Tổ chức giám sát: Quintiles
 • Tiến độ nghiên cứu: Phân tích dữ liệu
 • Bài báo khoa học: 
  • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27532617
  • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26214039
  • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25018116
  • http://www.tapchiyhocduphong.vn/tap-chi-y-hoc-du-phong/2013/10/81E210E1/su-tham-gia-vao-thu-nghiem-lam-sang-vac-xin-sot-xuat-huyet-giai-doan-iii-cua-tre/
Nhân viên trung tâm CRC