THÔNG TƯ Quy định về thử thuốc trên lâm sàng

 

  • Ký hiệu văn bản: 29/2018/TT-BYT
  • Ngày ban hành: 29/10/2018
  • Cơ quan ban hành: Bộ Y tế
  • Tình trạng văn bản: Có hiệu lực từ 01/01/2019
  • Tệp đính kèm : 29_2018

CIRCULAR Regulation on clinical trials

  • Code: 29/2018/TT-BYT
  • Date of issue: 29 Oct 2018
  • Place of issue: Ministry of Health
  • Status: valid since 01 Jan 2019
  • Attached file: 29_2018