QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu Y sinh học
  • Ký hiệu văn bản: 45/2017/TT-BYT
  • Ngày ban hành: 16/11/2017
  • Cơ quan ban hành: Bộ Y tế
  • Tình trạng văn bản: Còn hiệu lực
Nhân viên trung tâm CRC