QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu Y sinh học Viện Pasteur TPHCM
  • Ký hiệu văn bản: 563/QĐ-PAS
  • Ngày ban hành: 20/09/2016
  • Cơ quan ban hành: Viện Pasteur TPHCM
  • Tình trạng văn bản: Còn hiệu lực
Nhân viên trung tâm CRC