Hồ sơ nghiệm thu đề tài, dự án KH&CN cấp BYT
  • Ký hiệu văn bản: 142/K2ĐT-NCKH
  • Ngày ban hành: 26/02/2014
  • Cơ quan ban hành: Cục Khoa học Công nghệ & Đào tạo - Bộ Y tế
  • Tình trạng văn bản: Còn hiệu lực
Nhân viên trung tâm CRC