QUYẾT ĐỊNH về việc ban hành Qui định về thử lâm sàng trang thiết bị Y tế

QUYẾT ĐỊNH về việc ban hành Qui định về thử lâm sàng trang thiết bị Y tế

  • Ký hiệu văn bản: 36/2006/QĐ-BYT
  • Ngày ban hành: 14/11/2006
  • Cơ quan ban hành: Bộ Y tế
  • Tình trạng văn bản: Còn hiệu lực
  • Tệp đính kèm : 36_2006