LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ
  • Ký hiệu văn bản: 46/2014/QH13
  • Ngày ban hành: 13/06/2014
  • Cơ quan ban hành: Quốc hội
  • Tình trạng văn bản: Còn hiệu lực
Nhân viên trung tâm CRC