QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành "Hướng dẫn giám sát, điều tra, phân tích, đánh giá nguyên nhân phản ứng sau tiêm chủng"
  • Ký hiệu văn bản: 1830/2014/QĐ-BYT
  • Ngày ban hành: 30/05/2014
  • Cơ quan ban hành: Bộ Y tế
  • Tình trạng văn bản: Còn hiệu lực
Nhân viên trung tâm CRC