Đánh giá tính an toàn của vắc xin Quinvaxem inj (DTwP – HepB – Hib) phòng các bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B và bệnh do Hib trên trẻ em Việt Nam khỏe mạnh
  • Đối tượng nghiên cứu : 30 đối tượng 18-64 tuổi
  • Giai đoạn nghiên cứu: Bắc cầu
  • Địa điểm nghiên cứu: Cao Lãnh/Đồng Tháp
  • Thời gian nghiên cứu: 2009 -2010
  • Nghiên cứu viên chính: TS.BS. Trần Ngọc Hữu
  • Nhà tài trợ: Berna Biotech Korea Corporation
  • Tiến độ nghiên cứu: Kết thúc
Nhân viên trung tâm CRC