Một nghiên cứu đa trung tâm, mù đôi, ngẫu nhiên nhằm so sánh hiệu quả tạo miễn dịch và tính an toàn của GC3102C so với thuốc tiêm GC FLU, dùng để tiêm bắp ở người lớn khoẻ mạnh
  • Đối tượng nghiên cứu: 400 người lớn tình nguyện khoẻ mạnh
  • Giai đoạn nghiên cứu: Bắc cầu
  • Địa điểm nghiên cứu: Bến Lức/Long An ; Cao Lãnh/Đồng Tháp
  • Thời gian nghiên cứu: 2012-2013
  • Nghiên cứu viên chính: BSCKII Lê Hoàng San 
  • Nhà tài trợ: PATH
  • Tổ chức giám sát: Quintiles
  • Tiến độ nghiên cứu: Kết thúc
Nhân viên trung tâm CRC