Thành viên

Bao gồm các thành viên có kinh nghiệm trong các lĩnh vực khác nhau như dịch tể, vi sinh y học, kiểm định vắc xin, phương pháp nghiên cứu, thống kê y sinh học, lâm sàng.

Giới thiệu chung

Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu Y sinh học của Viện được thành lập lần đầu theo quyết định số 115/QĐ-PAS, ban hành ngày 11/03/2013 của Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM