THÔNG TƯ Quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức
  • Ký hiệu văn bản: 09 /2011/TT-BNV
  • Ngày ban hành: 03/06/2011
  • Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụ
  • Tình trạng văn bản: Còn hiệu lực
Nhân viên trung tâm CRC