THÔNG TƯ Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng

THÔNG TƯ Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng

  • Ký hiệu văn bản: 34/2018/TT-BYT
  • Ngày ban hành: 16/11/2018
  • Cơ quan ban hành: Bộ Y tế
  • Tình trạng văn bản: Có hiệu lực từ 01/01/2019
  • Tệp đính kèm : 34_2018