THÔNG TƯ Quy định về quản lý mẫu bệnh phẩm bệnh truyền nhiễm

THÔNG TƯ Quy định về quản lý mẫu bệnh phẩm bệnh truyền nhiễm.

  • Ký hiệu văn bản: 40/2018/TT-BYT
  • Ngày ban hành: 07/12/2018
  • Cơ quan ban hành: Bộ Y tế
  • Tình trạng văn bản: Có hiệu lực từ 25/01/2019
  • Tệp đính kèm : 40_2018