Điều kiện đối với vắc xin đăng ký thử nghiệm lâm sàng
  • Ký hiệu văn bản: 322/ K2ĐT-TNLS
  • Ngày ban hành: 17/6/2013
  • Cơ quan ban hành: Cục Khoa học Công nghệ & Bộ Y tế
  • Tình trạng văn bản: Còn hiệu lực
Nhân viên trung tâm CRC