Mẫu đề cương nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vắc xin và quy trình kiểm tra nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng
  • Ký hiệu văn bản: 47/QĐ-BYT
  • Ngày ban hành: 20/06/2013
  • Cơ quan ban hành: Bộ Y tế
  • Tình trạng văn bản: Còn hiệu lực
Nhân viên trung tâm CRC