Đánh giá tính sinh miễn dịch và tính an toàn của vắc xin Quinvaxem inj (DTwP – HepB – Hib) phòng các bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B và bệnh do Hib trên trẻ em Việt Nam khỏe mạnh.
  • Đối tượng nghiên cứu: 130 trẻ 2, 3, 4 tháng tuổi
  • Giai đoạn nghiên cứu: Bắc cầu
  • Địa điểm nghiên cứu: Bến Lức/Long An
  • Thời gian nghiên cứu: 2010-2011
  • Nghiên cứu viên chính: TS.BS. Trần Ngọc Hữu 
  • Nhà tài trợ: Berna Biotech Korea Corporation
  • Tổ chức giám sát: FHI
  • Tiến độ nghiên cứu: Kết thúc
  • Bài báo khoa học: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26867396
Nhân viên trung tâm CRC