TRUNG THỬ NGHIỆM LÂM SÀNG
Viện Pasteur Thành Phố Hồ Chí Minh
 
Địa chỉ:167 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-28) 38204013
Fax: (84-28) 38204013
Email: crc.pasteurhcm@gmail.com
Website: http://crc.pasteurhcm.gov.vn