THÔNG TƯ Hướng dẫn phòng, chẩn đoán, xử trí sốc phản vệ
  • Ký hiệu văn bản: 51/2017/TT-BYT
  • Ngày ban hành: 29/12/2017
  • Cơ quan ban hành: Bộ Y tế
  • Tình trạng văn bản: Còn hiệu lực
  • Tệp đính kèm :
Nhân viên trung tâm CRC