THÔNG TƯ Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng vắc xin trong tiêm chủng
  • Ký hiệu văn bản: 12/2014/TT-BYT
  • Ngày ban hành: 20/03/2014
  • Cơ quan ban hành: Bộ Y tế
  • Tình trạng văn bản: Còn hiệu lực
Nhân viên trung tâm CRC