Tổ chức và nhân sự

Vị trí của Trung tâm

Sơ đồ nhân sự

Thông tin thành viên của Trung tâm TNLS

Ths.Bs.Nguyễn Trọng Toàn

Phụ trách Trung tâm

 

Nguyen Trong Toan, MD, Master of Vacinology

Head of CRC

BSCKII. CN Luật. Nguyễn Viết Thịnh

Pháp chế

 

Nguyen Viet Thinh

  •  

Ths.Bs. Đoàn Ý Uyên

Triển khai

 

Doan Y Uyen, MD, MPH

  •  

TS.DS. Lê Thị Tường Vy

Đảm bảo chất lượng

Le Thi Tuong Vy, Pharm, PhD

Quality Assurance

Ths.Ds. Trần Linh Phương

Quản lý chất lượng

 

Tran Linh Phuong, Pharm, Msc

Quality Assurance

CN. Trần Thị Kim Ngân

Hậu cần, pháp chế

 

Tran Thi Kim Ngan

Logistic & Regulatory