THÔNG TƯ Quy định việc nhập khẩu trang thiết bị y tế
  • Ký hiệu văn bản: 30/2015/TT-BYT
  • Ngày ban hành: 30/11/2015
  • Cơ quan ban hành: Bộ Y tế
  • Tình trạng văn bản: Còn hiệu lực
Nhân viên trung tâm CRC