THÔNG TƯ Qui định hoạt động hỗ trợ nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng tại Việt Nam
  • Ký hiệu văn bản: 08/2014/TT-BYT
  • Ngày ban hành: 26/02/2014
  • Cơ quan ban hành: Bộ Y tế
  • Tình trạng văn bản: Còn hiệu lực
Nhân viên trung tâm CRC