QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành "Hướng dẫn về ghi nhận, xử trí và báo cáo biến cố bất lợi, biến cố bất lợi nghiêm trọng trong các TNLS tại Việt Nam"
  • Ký hiệu văn bản: 62/QĐ-K2ĐT
  • Ngày ban hành: 02/06/2017
  • Cơ quan ban hành: Cục Khoa học Công nghệ & Đào tạo - Bộ Y tế
  • Tình trạng văn bản: Còn hiệu lực
Nhân viên trung tâm CRC