Hướng dẫn báo cáo tiến độ và đăng ký thông tin nghiên cứu TNLS
  • Ký hiệu văn bản: 915/K2ĐT-TNLS
  • Ngày ban hành: 29/08/2014
  • Cơ quan ban hành: Cục Khoa học Công nghệ & Đào tạo - Bộ Y tế
  • Tình trạng văn bản: Còn hiệu lực
Nhân viên trung tâm CRC