THÔNG TƯ Hướng dẫn nhập khẩu vắc xin, sinh phẩm y tế; hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế và trang thiết bị y tế

Ký hiệu văn bản: 08/2006/TT-BYT Ngày ban hành: 13/06/2006 Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Tình trạng văn bản: Còn hiệu lực Tệp đính kèm : 08_2006

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về việc nhập khẩu thuốc chưa có số đăng ký tại Việt Nam

Ký hiệu văn bản: 151/2007/QĐ-TTg Ngày ban hành: 12/09/2007 Cơ quan ban hành: Chính phủ Tình trạng văn bản: Còn hiệu lực Tệp đính kèm : 151_2007

HƯỚNG DẪN Thực hành tốt thử thuốc trên lâm sàng

Ký hiệu văn bản: 799/QĐ-BYT Ngày ban hành: 07/03/2008 Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Tình trạng văn bản: Còn hiệu lực Tệp đính kèm : 799_2008

LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ

Ký hiệu văn bản: 25/2008/QH12 Ngày ban hành: 11/11/2008 Cơ quan ban hành: Quốc hội Tình trạng văn bản: Còn hiệu lực Tệp đính kèm : 11_2008

THÔNG TƯ Quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá tai biến trong quá trình sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế

Ký hiệu văn bản: 21/2011/TT-BYT Ngày ban hành: 07/06/2011 Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Tình trạng văn bản: Còn hiệu lực Tệp đính kèm : 21_2011

THÔNG TƯ Quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức

Ký hiệu văn bản: 09 /2011/TT-BNV Ngày ban hành: 03/06/2011 Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụ Tình trạng văn bản: Còn hiệu lực Tệp đính kèm : 09_2011
« 1 2 3 4 5 »