THÔNG TƯ Qui định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên môn nghiệp vụ ngành y tế

 

  • Ký hiệu văn bản: 53/2017/TT-BYT
  • Ngày ban hành: 29/12/2017
  • Cơ quan ban hành: Bộ Y tế
  • Tình trạng văn bản: Còn hiệu lực
  • Tệp đính kèm : 53_2017

CIRCULAR Regulation on archiving time of medical professional documents

  • Code: 53/2017/TT-BYT
  • Date of issue: 29 Dec 2017
  • Place of issue: Ministry of Health
  • Status: valid
  • Attached file: 53_2017