THÔNG TƯ Hướng dẫn thử thuốc trên lâm sàng

Ký hiệu văn bản: 03/2012/TT-BYT Ngày ban hành: 02/02/2012 Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Tình trạng văn bản: Còn hiệu lực Tệp đính kèm : 03_2012

Điều kiện đối với vắc xin đăng ký thử nghiệm lâm sàng

Ký hiệu văn bản: 322/ K2ĐT-TNLS Ngày ban hành: 17/6/2013 Cơ quan ban hành: Cục Khoa học Công nghệ & Bộ Y tế Tình trạng văn bản: Còn hiệu lực Tệp đính kèm : 322_2013

Mẫu đề cương nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vắc xin và quy trình kiểm tra nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng

Ký hiệu văn bản: 47/QĐ-BYT Ngày ban hành: 20/06/2013 Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Tình trạng văn bản: Còn hiệu lực Tệp đính kèm : 47_2013

Hồ sơ nghiệm thu đề tài, dự án KH&CN cấp BYT

Ký hiệu văn bản: 142/K2ĐT-NCKH Ngày ban hành: 26/02/2014 Cơ quan ban hành: Cục Khoa học Công nghệ & Đào tạo - Bộ Y tế Tình trạng văn bản: Còn hiệu lực Tệp đính kèm : 142_2014

THÔNG TƯ Qui định hoạt động hỗ trợ nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng tại Việt Nam

Ký hiệu văn bản: 08/2014/TT-BYT Ngày ban hành: 26/02/2014 Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Tình trạng văn bản: Còn hiệu lực Tệp đính kèm : 08_2014

THÔNG TƯ Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng vắc xin trong tiêm chủng

Ký hiệu văn bản: 12/2014/TT-BYT Ngày ban hành: 20/03/2014 Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Tình trạng văn bản: Còn hiệu lực Tệp đính kèm : 12_2014
« 1 2 3 4 5 »