QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành "Hướng dẫn theo dõi, chăm sóc và xử trí phản ứng nặng sau tiêm chủng"

Ký hiệu văn bản: 2535/QĐ-BYT Ngày ban hành: 10/07/2014 Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Tình trạng văn bản: Còn hiệu lực Tệp đính kèm : 2535_2014

Hướng dẫn báo cáo tiến độ và đăng ký thông tin nghiên cứu TNLS

Ký hiệu văn bản: 915/K2ĐT-TNLS Ngày ban hành: 29/08/2014 Cơ quan ban hành: Cục Khoa học Công nghệ & Đào tạo - Bộ Y tế Tình trạng văn bản: Còn hiệu lực Tệp đính kèm : 915_2014

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành "Hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng đối với trẻ em"

Ký hiệu văn bản: 2301/QĐ-BYT Ngày ban hành: 12/06/2015 Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Tình trạng văn bản: Còn hiệu lực Tệp đính kèm : 2301_2015

THÔNG TƯ Quy định việc nhập khẩu trang thiết bị y tế

Ký hiệu văn bản: 30/2015/TT-BYT Ngày ban hành: 30/11/2015 Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Tình trạng văn bản: Còn hiệu lực Tệp đính kèm : 30_2015

LUẬT DƯỢC

Ký hiệu văn bản: 105/2016/QH13 Ngày ban hành: 06/04/2016 Cơ quan ban hành: Quốc Hội Tình trạng văn bản: Còn hiệu lực Tệp đính kèm : 105_2016

NGHỊ ĐỊNH Qui định về hoạt động tiêm chủng

Ký hiệu văn bản: 104/2016/NĐ-CP Ngày ban hành: 01/07/2016 Cơ quan ban hành: Chính phủ Tình trạng văn bản: Còn hiệu lực Tệp đính kèm : 104_2016
« 1 2 3 4 5 »