QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành "Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng"

Ký hiệu văn bản: 1731/2014/QĐ-BYT Ngày ban hành: 16/05/2014 Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Tình trạng văn bản: Còn hiệu lực Tệp đính kèm : 1731_2014

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành "Hướng dẫn bảo quản vắc xin"

Ký hiệu văn bản: 1730/2014/QĐ-BYT Ngày ban hành: 16/05/2014 Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Tình trạng văn bản: Còn hiệu lực Tệp đính kèm : 1730_2014

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành "Hướng dẫn giám sát, điều tra, phân tích, đánh giá nguyên nhân phản ứng sau tiêm chủng"

Ký hiệu văn bản: 1830/2014/QĐ-BYT Ngày ban hành: 30/05/2014 Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Tình trạng văn bản: Còn hiệu lực Tệp đính kèm : 1830_2014

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ

Ký hiệu văn bản: 46/2014/QH13 Ngày ban hành: 13/06/2014 Cơ quan ban hành: Quốc hội Tình trạng văn bản: Còn hiệu lực Tệp đính kèm : 46_2014

QUYẾT ĐỊNH Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Quản lý nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng và sản phẩm thuộc Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo

Ký hiệu văn bản: 80/QĐ-K2ĐT Ngày ban hành: 14/06/2014 Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Tình trạng văn bản: Còn hiệu lực Tệp đính kèm : 80_2014

THÔNG TƯ Hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc

Ký hiệu văn bản: 09/VBHN-BYT Ngày ban hành: 09/07/2014 Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Tình trạng văn bản: Còn hiệu lực Tệp đính kèm : 09_2014
« 1 2 3 4 5 »