QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu Y sinh học Viện Pasteur TPHCM

Ký hiệu văn bản: 563/QĐ-PAS Ngày ban hành: 20/09/2016 Cơ quan ban hành: Viện Pasteur TPHCM Tình trạng văn bản: Còn hiệu lực Tệp đính kèm : 563_2016_PAS

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành "Hướng dẫn về ghi nhận, xử trí và báo cáo biến cố bất lợi, biến cố bất lợi nghiêm trọng trong các TNLS tại Việt Nam"

Ký hiệu văn bản: 62/QĐ-K2ĐT Ngày ban hành: 02/06/2017 Cơ quan ban hành: Cục Khoa học Công nghệ & Đào tạo - Bộ Y tế Tình trạng văn bản: Còn hiệu lực Tệp đính kèm : 62_2017

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu Y sinh học

Ký hiệu văn bản: 45/2017/TT-BYT Ngày ban hành: 16/11/2017 Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Tình trạng văn bản: Còn hiệu lực Tệp đính kèm : 45_2017

THÔNG TƯ Hướng dẫn phòng, chẩn đoán, xử trí sốc phản vệ

Ký hiệu văn bản: 51/2017/TT-BYT Ngày ban hành: 29/12/2017 Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Tình trạng văn bản: Còn hiệu lực Tệp đính kèm : 51_2017

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban đánh giá đạo đức Bộ Y tế trong nghiên cứu Y sinh học, nhiệm kỳ 2018-2023

Ký hiệu văn bản: 1122/QĐ-BYT Ngày ban hành: 02/02/2018 Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Tình trạng văn bản: Còn hiệu lực Tệp đính kèm : 1122_2018
« 1 2 3 4 5 »