Vắc xin và Thử nghiệm lâm sàng vắc xin

Thời gian : 06 – 12/2013

Địa điểm: Phòng họp HDDD, Lầu 1, Khoa KSPNDB

Giảng viên: Giáo sư Edward Kim Mulholland - Trường sức khoẻ Menzies

Nội dung đào tạo:

  1. Cơ sở khoa học của miễn dịch
  2. Giá trị của miễn dịch
  3. Các thử nghiệm pha 1, 2 và 3
  4. Ai chịu trách nhiệm phát triển các vắc xin mới cho các nước đang phát triển
  5. Vắc xin tiêm chủng mở rộng: Bạch hầu, ho gà, uốn ván và Hib
  6. Vắc xin tiêm chủng mở rộng: Viêm phổi, sởi và bại liệt

Học viên: Nghiên cứu viên Viện Pasteur TPHCM

Nhân viên trung tâm CRC